Čmeláci a my

Naše ZO ČSOP 39/02 Klíny se při své činnosti zaměřuje na vytváření podmínek pro hnízdění a rozmnožování těchto užitečných tvorů. Vyrábíme a umisťujeme budky pro čmeláky (čmelíny nebo čmelákovníky) a snažíme se pomoci s zahnízděním mladé matky v jarních měsících.

V roce 2017 jsme umístili 6 čmelínů a pro letošní rok jich připravujeme 15. Ke čmelínům vysázíme i malé zahrádky se Směsí pro opylovače 

Pro odchyt matky a umístění do čmelínu a následné manipulaci jsme držiteli Výjimky pro manipulaci se zvláště chráněným druhem od Krajského úřadu v Ústí nad Labem. 

Vítejte v Krušných horách


Vítáme Vás na vrcholku Krušných hor. Naše centrum je na hranicích lokality NATURA 2000 s ochranou Tetřívka obecného (Tetrao tetrix)ZO ČSOP 39/02 Klíny

Klíny 19, PSČ 436 01
csop.kliny@seznam.cz
+420 603 205 926

 

Ekocentrum

Infocentrum

Pozemkový spolek